Bolonjska deklaracija kao studijski sistem visokog obrazovanja potpisana je pre devetnaest godina od strane nekoliko evropskih ministara zaduženih za resor obrazovanja.Republika Srbija je 2005. godine u Narodnoj skupštini usvojila novi Zakon o visokom obrazovanju, koji važi i danas, utemeljen s propisima Bolonjskog procesa.Pravila Bolonjske deklaracije, koja su sadržana u fakultetskim pravilnicima naše zemlje, ne definišu porodiljsko odsustvo majki porodilja. Međutim, uprkos tome, sve veći broj studentkinja Univerziteta u Novom Sadu se nalazi u ulogama majki, koje žongliraju između materinstva i studiranja.Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović za Akademsku bebu govori o merama populacione politike koje se odnose na majke porodilje:

U sistemu u Srbiji studentkinje porodilje nemaju neka posebna prava, ali jedinice lokalnih samouprava u saradnji sa nama, posebno kada je u pitanju Novi Sad, stvaraju ambijent u kome studentkinje trudnice zaista imaju određene benefite.Od uslova u studentskim domovima preko planova da se izgrade stanovi za studentske parove koji planiraju ili imaju već decu,dakle kada je studentkinja u drugom stanju,do toga da je jako dobro organizovana studentska služba zdravstvene zaštite i to posebno segment ginekologije koji je bitan za praćenje toka trudnoće i zdravlja trudnice porodilje.U tom smislu bih rekla da svi naši univerzitetski centri imaju studentsku službu koja prati zdravstvenu zaštitu studentkinja.Uz to,studentkinje kao i sve druge majke po novom Zakonu o finansijskoj podršci porodice i podršci rađanju deteta,ako su rodile prvo dete dobijaju odmah 100.000 din na nacionalnom nivou,a od jedinice lokalne samouprave u kojoj žive svaka dobija i neku pomoć koju predviđa finansijska podrška te lokalne samouprave,u kojoj studentkinja majka živi.Ako je kao studentkinja rodila drugo dete svako dete će do druge godine primati 10.000 din mesečno.Treće rođeno dete,nažalost nemamo mnogo studentkinja,ali se i to događa,da studira a da je pre toga rodila već dvoje dece,dobija 12.000 din do treće godine, a ukoliko studentski par ima i četvrto dete,on dobija 18.000 din mesečno do detetove desete godine.Ovo nije stimulacija roditeljima za popravljanje njihovog standarda.Ovo je zapravo mera koja treba da obezbedi da drugo,treće i četvrto dete ima standard prvog deteta.

Iz Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Novog Sada ističu daje u prethodnoj godini u postupku za ostvarivanje prava na dečiji dodatak doneto 7.001 rešenje, a u periodu od 1.januara tekuće godine do 31.oktobra tekuće godine doneto je ukupno 5.306 rešenja za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, koji studentima roditeljima predstavlja stimulans prilikom finansijske potpore odgoja deteta.