Studentski period predstavlja najvažniju prekretnicu u životu svake mlade osobe, koja joj određuje dalji životni put. Većina mladih ljudi u studentskom periodu prema aktuelnim statistikama, upražnjava polne odnose sa svojim partnerom, koji u većini slučajeva rezultiraju potomstvom u periodu studiranja. Sa medicinskog aspekta, reproduktivno zdravlje i briga o pravilnom vođenju trudnoće studentkinja-porodilja predstavljaju najvažniji preduslov za stabilnost emotivnih partnerstava u studentskom periodu. O važnosti ginekološkog pregleda jednom godišnje, porođaju u ranim dvadesetim godinama i savetima o pravilnom održavanju trudnoće za „Akademsku bebu„ govori doktorka specijalista ginekologije Brigita Lepeš Bingold.

Dr Lepeš Bingold govorila je za Akademsku bebu o reproduktivnom zdravlju foto: privatna arhiva

Gledajući iz medicinske  struke ,koje lekcije svaki student i svaka studentkinja trebaju naučiti  o zdravstvenom vaspitanju,gde  se  može svrstati i  reproduktivno  zdravlje?

Zdrave  životne  navike pravilna ishrana,fizička aktivnost,dovoljno odmora  su osnov za pravilno  funkcionisanje  celog  organizma.Gledajući iz aspekta ginekologa, osvrnula  bih se na pravilne  higijenske navike .Svakodnevno  postoji potreba  za pranjem  spoljnih  genitalija  i  povremenim  korišćenjem  vaginalnih probiotika.U savremenom životu često  se vaginalna  flora  naruši unošenjem  veće količine ugljenih  hidrata (šećeri, testenine,hleb).Za vreme  menstruacionog  ciklusa zbog prisustva krvi  menja  se ph vrednost  vagine  i time  se stvaraju povoljni uslovi za  razvoj  vaginalnih  infekcija koje  se ponekad   dugo leče , mogu ostaviti i trajne posledice ukoliko se ne  izleče,a često  se i  vraćaju. Probiotici  za  vaginu   se  preporučuju jer  odklanjaju  nepovoljne  efekte loših životnih  navika. Seksulani odnosi  moraju  biti  brižljivo planirani  ne  samo  sa aspekta  zaštite od  neželjene  trudnoće nego još  više sa aspekta  zaštite  od seksualnim putem prenosivih infekcija .Ne bih  sad ponavljala  koliko  je  važno koristiti prezervativ jer on  zaista može  zaštiti od  većine  polno prenosivih  bolesti.To je  svima danas poznato, ali ono na čemu treba insistirati  je  redovna  ginekološka   kontrola jedanput  godišnje  koja  podrazumeva  vaginalni  i  ultrazvučni pregled  i uzimanje  briseva papanikolau ,bakteriološki brisevi  vagine ,cervikalnog kanala i eventualno HPV  tipizacija ,kolposkopija .Na ovim  rutinskim  pregledima  se mogu  uočiti početne promene ,korigovati   na vreme  i  sprečiti razvoj težih  obolenja   koja  mogu  trajno  narušiti  reproduktivno  zdravlje .

Dr Brigita Lepeš Bingold pregleda razvoj fetusa na ultrazvuku foto: privatna arhiva

Sa  kojim sve  zdravstvenim poteškoćama se  studentska  populacija porodilja starosti  od 20-30 godina  može  susrtresti u studentskom periodu?

Period od  20-30 godina je optimalan  period za  trudnoću i porođaj.Pomerila  bih   možda  granicu   na  21  godinu  jer  je  uočeno  da žene ispod 21 godine imaju  isti  rizik od razvoja hromozomopatija kao i one preko 35  godina  ,te  zahtevaju  veću pažnju i  veći  broj  analiza   tokom trudnoće.Organski  sistemi  su u tim godinama  razvijeni  i spremni  za razvoj  trudnoće.Teškoće  pre  mogu  biti u sferi psihičke spremnosti na ulogu majke  i prihvatanje promena  na telu  koje  neminovno  nastaju razvojem trudnoće i  nakon porođaja.Rastezi na koži –strije se  često javljaju   u  predelu  trbuha  na dojkama i na  butinama,redovnim tretiranjem  kože hidratantnim kremama sprečava  se  razvoj  trajnih   promena koje  mogu  narušiti  estetiku mlade žene .Ne bi trebalo  zanemariti ni stres  koji nastaje  zbog nagomilanih obaveza ,ponekad nerešenih  finasijskih prilika .Obično u tim situacijama se  preporučuje  uzimanje preparata magnezijuma,šetnje  i fizička aktivnost koju zdravstveno stanje  trudnice  dozvoljava.Pravilne i redovne  kontrole smanjiće mogućnost razvoja  komplikacija  .

Redovni ginekološki pregledi čuvaju reproduktivno zdravlje foto: privatna arhiva

Koje savete biste uputili svim studentkinjama  ,kada je reč o pravilnom održavanju  trudnoće,a naročito studentkinjama  koje imaju hronično obolenje  poput astme?

Trudnoća je odraz  zdravlja,međutim ponekad se u trudnoću  uđe  sa prethodnim zdravstvenim problemima .Takođe je  uočeno  da trudnoća ponekad  pokrene latentne pritajene poremećaje u funkciji organizma kao odgovor na povećano opterećenje organizma.Vrlo često se u praksi srećemo sa  anemijama naročito u drugoj polovini trudnoće.  Beba  za svoj razvoj  uzima neophodne  sastojke i zato  se mora redovno kontrolisati krvna slika i nadoknaditi  ono  što organizmu majke  nedostaje. Štitna žlezda  je takođe  vrlo značajna za pravilan razvoj ploda te se i njene  vrednosti  kontrolišu i koriguju  ukoliko  ima potrebe .Redovno praćenje  trudnoće odvija se po određenim protokolima ,za  svaki pregled u određenom  periodu postoje specifičnosti,kojima  se  prati pravilan razvoj ploda i vrše redovne  kontrole  zdravstvenog stanja  majke .Ukoliko  postoje obolenja nezavisno da li su  nastala tokom trudnoće ili su postojala  i pre trudnoće  neophodna je konsultacija specijalista određene oblasti  .Timski rad je kao i  u svakom  poslu  neophodan jer  samo  zajedno  možemo  na  najbolji način doći do cilja  i uživati  u zdravoj bebi uz nasmejanu  i zdravu  majku .