Državne studentske stipendije i krediti koje se svake akademske godine za studente Univerziteta u Novom Sadu, koji zadovolje sve potrebne uslove, finansiraju sredstvima iz državnog budžeta preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i stipendije koje se finansiraju iz budžeta lokalnih samouprava na osnovu adrese prebivališta studenata, obuhvataju osnovni izvor egzistencije studenata roditelja Univerziteta u Novom Sadu kao osetljive društvene grupe. Nažalost, studenti roditelji kao društveni marginalci još uvek nisu prepoznati kao socijalno ugrožena kategorija građana Srbije u aktuelnim javnim politikama, kako je ranije rečeno našem portalu iz Kabineta ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije član 6 Pravilnika o dodeli studentskih kredita Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja omogućava mirovanje otplate studentskog kredita zbog trudnoće,porodiljskog odsustva i nege deteta.

Ilustracija foto:pixabay

Ilustracija foto: pixabay

Svako mirovanje se vodi kao plan otplate kredita za svakog studenta posebno,bez obzira na razlog.Zahtev za mirovanje obaveze po osnovu studentskog kredita(potvrda od lekara i sl.)mora se podneti pre isteka roka za otplatu studentskog kredita.U suprotnom, zahtev neće biti prihvaćen- rečeno je ranije u izjavi za naš portal, a do danas Pravilnik o dodeli studentskih kredita nije promenjen na taj način da promene pravilnika omoguće svakom studentu-korisniku studentskog kredita, koji se ostvario u ulozi roditelja, oslobađanje od obaveze vraćanja studentskog kredita nezavisno od akademskog uspeha na kraju studija i dužine studiranja studenta roditelja.

Međutim, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je u akademskoj 2019/2020. godini prepoznalo na državnim univerzitetima u Srbiji, među kojima je i Univerzitet u Novom Sadu, studente druge i treće godine osnovnih akademskih studija za matematiku, informatiku, fiziku, srpski jezik, engleski jezik i nemački jezik kao deficitarna zanimanja u prosveti, koje je potrebno stipendirati i omogućiti im zaposlenje u državnim osnovnim i srednjim školama nakon završetka školovanja, i u skladu sa tim je 13. septembra 2019. godine donešen Pravilnik o stipendijama za studente koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja za određenu školsku godinu

(https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/65/3/reg) koji od akademske 2019/2020. godine omogućava studentima druge i  treće godine osnovnih akademskih studija engleskog jezika, srpskog jezika, nemačkog jezika, matematike, fizike i informatike Univerziteta u Novom Sadu da konkurišu i ostvare pravo na stipendiju u vrednosti od 12.000 dinara mesečno, koja se umesto 10 meseci prima 12 meseci, odnosno, celu kalendarsku godinu, a uslovi koje studenti roditelji Univerziteta u Novom Sadu, koji se školuju za ova zanimanja koja su proglašena za nedostajuća zanimanja na tržištu rada Srbije u sistemu obrazovanja, moraju zadovoljiti da bi ostvarili stipendiju na period od 12 meseci u vrednosti od 12.000 dinara mesečno, koja im nakon završetka studiranja obezbeđuje sigurno zaposlenje u prosveti posredstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su: student mora imati sve položene ispite iz prethodne godine studiranja i mora imati minimalni prosek ocena 7,5. Novina je da od akademske 2021/2022. godine i studenti četvrte godine osnovnih akademskih studija za nedostajuća zanimanja u prosveti mogu da apliciraju za ovu stipendiju, koja im nakon završetka školovanja obezbeđuje sigurno radno mesto u prosveti. U toku akademske 2019/2020. godine, kada je prvi put raspisan konkurs i počela da se dodeljuje ova vrsta stipendije, dodeljeno je ukupno 24 stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u prosveti, što znači da je u toku 2020. godine iz državnog budžeta za stipendiranje studenata koji se školuju za deficitarna prosvetna zanimanja ukupno potrošeno 3.456.000 dinara, a u tekućoj akademskoj 2021/2022. godini je planirano 250 stipendija za studente druge, treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija koji se školuju za deficitarna zanimanja u prosveti, među kojima su i studenti Univerziteta u Novom Sadu, za šta će iz budžeta Republike Srbije biti izdvojeno 36.000.000 dinara, što upućuje na činjenicu da, uprkos tome što studenti roditelji još uvek od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i od državne administracije Republike Srbije nisu prepoznati kao osetljiva društvena grupa, od velikog značaja za ovu kategoriju studenata je da redovno prate sajt  https://mpn.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/stipendije/stipendije-za-nedostajuca-zanimanja-u-prosveti/ gde se nalaze sve potrebne informacije o stipendiji za deficitarna zanimanja u prosveti, kao i sajtove https://mpn.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/stipendije/studentske-stipendije-i-krediti/  i https://mpn.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/stipendije/stipendije-za-izuzetno-nadarene-ucenike-i-studente/ gde se nalaze sve potrebne informacije o svim studentskim stipendijama i kreditima.

Milan Ivković je sada student četvrte godine Odseka za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i korisnik je stipendije za deficitarna zanimanja u prosveti od akademske 2019/2020. godine i za naš portal je podelio svoje iskustvo, iako Milan ne pripada kategoriji lica-studenti roditelji, sa ciljem da motiviše sadašnje i buduće studente roditelje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu da se potrude da polažu sve ispite na vreme, budu studenti koji se finansiraju iz budžeta i ostvare minimalni prosek ocena od 7,5 kako bi mogli aplicirati za ovu vrstu stipendije koja im osigurava sigurno zaposlenje u prosveti nakon završetka studiranja što doprinosi obezbeđenju sigurne egzistencije:

Prvi put sam stipendiju dobio školske 2019/2020. godine i tada sam bio druga godina, nastavio sam sa primanjem stipendije u trećoj godini školske 2020/2021. godine kao student Odseka za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Za stipendiju saznao sam na sajtu fakulteta. Prilikom prvoga konkurisanja imao sam prosek 9,00, a prilikom drugoga konkurisanja imao sam prosek 9,12. Stipendija obuhvata dvanaestomesečno finansiranje u iznosu od 12.000 dinara mesečno, što je odlična prilika za sve studente roditelje, iako ja nisam iz te kategorije pa ne mogu da zamislim koje sve troškove života imaju studenti roditelji. Nakon diplomiranja, radio bih u Gimnaziji i ekonomskoj školi Branko Radičević u Kovinu, bar dve godine, koliko sam i primao stipendiju, a nadam se i na neodređeno. U ugovoru o stipendiranju nije ništa naznačeno direktno, već će mi po završetku studija biti sve pojašnjeno detaljno, gde ću, kada i koliko raditi. Prvi put prilikom konkurisanja radio sam psihološke testove, a drugoga puta se samo nastavljalo sa stipendijom, nisu se ponovno radili testovi-podelio je svoju priču za naš portal Milan Ivković.

Centar za razvoj karijere studenata Univerziteta u Novom Sadu foto: Anđela Zec

Portal „Akademska beba„ je već pisao da je početkom novembra 2021. godine po prvi put na tržištu stručnih praksi Srbije održan Prvi virtuelni sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi za akademsku 2021/2022. godinu na posebno dizajniranoj veb platformi palate Srbije https://www.strucnapraksa.mduls.gov.rs/ koju je finansirala Delegacija Evropske unije u Srbiji, što znači da, studenti osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu, koji je jedan od potpisnika sporazuma o realizaciji ove studentske stručne prakse u javnoj upravi, među kojima su i studenti roditelji Univerziteta u Novom Sadu, do kraja akademske 2021/2022. godine mogu da odrade stručnu praksu u nekoj državnoj instituciji. Studentima roditeljima Univerziteta u Novom Sadu je dostupna stručna praksa u sledećim državnim institucijama sa određenim brojem mesta:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Ilustracija foto: pixabay

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu- 1 mesto

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu- 1 mesto

Služba za upravljanje kadrovima

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Studijski program za psihologiju- 2 mesta

Gradska uprava Grada Subotice

Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu- 17 mesta

Ilustracija foto: pixabay

Građevinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu- 8 mesta

Za sve dodatne informacije u vezi sa stručnom studentskom praksom u javnoj upravi studenti roditelji mogu kontaktirati višeg stručnotehničkog saradnika za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Novom Sadu Stefana Savića, koji je zadužen za ovu praksu, preko kontakata koji su dostupni na sledećem linku https://www.uns.ac.rs/index.php/kontakt-cir.