Uticaj omladinsko-studentskih zadruga i agencija za zapošljavanje na smanjenje nezaposlenosti među studentskom populacijom, sa akcentom na studente roditelje je nešto što studentima roditeljima daje mogućnost egzistencije u modernom životu, a sa druge strane “vetar u leđa” da se odvaže u svojim namerama da se ostvare kao roditelji.

Jedna od mnogobrojnih studentskih zadruga u Republici Srbiji je i studentska zadruga „Sajam“, osnovana 1995. godine a od 2002. godine posluje pod ovim imenom. Od samog osnivanja zadruga radi po pravilima „Saveza omladinskih i studentskih zadruga Srbije“ i aktivni je član saveza. Studentska zadruga angažovana je na pronalaženju privremenih i povremenih poslova članovima zadruge i time im pomaže da steknu radno iskustvo, da produktivno iskoriste slobodno vreme, da steknu sredstva radom i da im možda pomogne da svojim dokazivanjem nađu stalno zaposlenje. Studentska zadruga „Sajam“ registrovana je za obavljanje privremenih i povremenih poslova u skladu sa Zakonom o zadrugama i Zakonom o radu. Zadrugar može biti student, učenik i nezaposleno lice od 15-30 godina starosti.

“Studentska zadruga „Sajam“ posluje kako sa preduzećima sa područja Opštine Novi Sad tako i sa preduzećima van područja Novog Sada. Poslujemo sa preko 500 preduzeća iz Srbije i iz inostranstva”, rekli su za veb portal Akademska beba iz studentske zadruge. Na pitanje na koji način se studenti roditelji mogu prijaviti i koje najčešće poslove dobijaju u ponudi odgovorili su sa “prijava je isključivo kod nas u prostorijama, a najčešće su to lakši fizički i administrativni poslovi”. Prema njihovoj misiji ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge je ugovor sa ograničenim trajanjem (do 120 radnih dana na jednom radnom mestu). Ovaj ugovor odnosi se na poslove za koje poslodavac nema TRAJNI interes da zasnuje radni odnos, sa radnikom na stalnom radu, jer su to poslovi koji traju s vremena na vreme, ili sezonski ili zbog povećanog obima posla i dr. Ovi poslovi ograničeni su na period od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, s tim da zadrugar može da radi i duže od tog perioda ako promeni vrstu posla, jer ograničenje se odnosi na konkretan posao, a ne na sve poslove u toku godine.

Studentske asocijacije Univerziteta u Novom Sadu ogleda se u činjenici da je primarni cilj njenog postojanja profesionalno informisanje studenata roditelja kao osetljive društvene grupe, koja još uvek nema svoj zakonski status posebne populacione grupe, o načinima na koji mogu da reše probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju kao osetljiva društvena grupa, a prvenstveno, to je problem nezaposlenosti jer većina poslodavaca i praksodavaca u Srbiji nema svest o postojanju studenata roditelja kao osetljive društvene grupe koju treba ekonomski osnažiti jer su upravo studenti roditelji kao posebna populaciona grupa donosioci ključnih demografskih promena, za koje se zalaže i zvanična politika Republike Srbije, a to je povećanje nataliteta.

Uloga omladinsko-studentskih zadruga i agencija za zapošljavanje u procesu radne inkluzije studenata roditelja je značajna za same studente roditelje, a sa druge strane postoje prednosti za poslodavce prilikom zapošljavanja radnika preko studentsko omladinske zadruge:
• Radnik angažovan preko studentsko omladinske zadruge nema status zaposlenog lica zato što se za poslove koje će obavljati ne zasniva klasičan ugovor o radu, već potpisuje ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.
• Po ovom ugovoru radnici nemaju ista prava kao kada se zasniva stalni radni odnos, kao što su: otkazni rok, plaćeno bolovanje, plaćeno odsustvo, plaćeni godišnji odmor…
• Angažovanje radnika preko studentsko omladinske zadruge najpovoljniji je za poslodavca sa finansijskog aspekta jer poslodavac plaća znatno niže stope poreza i doprinosa u odnosu na druge regularne načine angažovanja radnika.
• Angažovanje radnika preko zadruge daje poslodavcima mogućnost fleksibilnosti, odnosno angažovanje radnika samo u onom vremenskom periodu koje je neophodno za izvršenje određenog posla.
• Radniku angažovanom preko omladinske zadruge se isplaćuje naknada samo za efektivne radne sate (za radne dana kada je dolazio na rad i obavljao ugovorene poslove).
• Poslodavca finansijski ne opterećuju bolovanja, godišnji odmori, odsustva radnika i dr.
• Angažovanjem radnika preko omladinske zadruge nije obavezna sistematizacija radnih mesta.
• Poslodavac se oslobađa kadrovskih i obračunskih evidencija (ugovori, obračuni, i dr).
• Poslodavac se oslobađa administrativnih radnji kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika.
• Poslodavac pravi uštedu na troškovima oglašavanja radne pozicije, regrutacije i selekcije kandidata.
• Studentsko omladinska zadruga SBU ima najveću bazu studenata i diplomaca beogradskog univerziteta što poslodavcima garantuje selekciju i odabir najboljih kandidata.

Neka od pitanja online foruma na koje studenti roditelji traže odgovor tokom svog školovanja i radnog odnosa preko studentske zadruge su:
PITANJE: Poštovani, ako stupim u radni odnos i pritom budem prijavljena preko omladinske zadruge,da li time gubim pravo na studentsku stipendiju?
ODGOVOR: Poštovani, rad preko omladinske zadruge podrazumeva rad van radnog odnosa. Dakle, potrebno je da proverite šta su uslovi za studentsku stipendiju. Ako je uslov da niste u radnom odnosu, po našem mišljenju biste mogli raditi preko omladinske zadruge ali Vam ipak savetujemo da ovu informaciju proverite u studentskoj službi. “
PITANJE: Poštovani, da li se za trudničko bolovanje računa radni odnos preko omladinske
zadruge? Ukoliko se ne računa, poslodavac bi me prijavio, da li imam prava odmah na trudničko
bolovanje?
ODGOVOR: Poštovani, Ukoliko stupite u radni odnos imaćete pravo na trudničko bolovanje.
PITANJE: Poštovani, da li imam pravo na bilo kakvu naknadu u toku trudnoće i posle porođaja ako sam radila 10 meseci preko omladinske zadruge pre nego što sam zatrudnela?
ODGOVOR: Imate pravo na tzv.  ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta  ako ste u poslednjih 18 meseci koji prethode porođaju ostvarili primanja na koja su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti u čl. 64 određeno da je obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti deo sistema obaveznog socijalnog osiguranja građana kojim se obezbeđuju prava za slučaj nezaposlenosti na načelima obaveznosti, uzajamnosti i solidarnosti. Studentska zadruga je u obavezi da prijavljuje osiguranje i plaća doprinose.

Međutim, učenici i studenti mlađi od 26 godina ( ne smatraju se nezaposlenima) koji rade preko zadruge, zdravstveno su osigurani samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, nemaju penzijsko osiguranje, a invalidsko im važi samo za slučaj invalidnosti i telesnih oštećenja prouzrokovanih povredom na radu i profesionalnom bolešću. Na osnovu Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica, izdvaja se i zbirni doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti od 1,5 odsto, od čega 0,75 odsto na teret poslodavca, a 0,75 odsto na teret zadrugara. Zadruga vodi pojedinačnu evidenciju svih ugovora i primanja po osnovu rada za svakog zadrugara pojedinacno i Podnosi godišnju prijavu ostvarenih prihoda Članova Zadruge ("PPP" poreska prijava isplacenih prihoda ) i druge evidencije u skladu sa zаkonom. Zadruga izdaje i druge potvrde i izveštaje o ostvarenim prihodima i radnom stažu, na zahtev zadrugara i upisuje radni staž u Radnu knjižicu zadrugara.

„Radniku se preko omladinske zadruge isplaćuje naknada samo za dane/sate kada je bio angažovan. Poslodavca finansijski ne opterećuju bolovanja, godišnji odmori i slobodni dani. On plaća znatno niže stope poreza i doprinosa u odnosu na ugovor o stalnom zaposlenju. Poslodavac ne oglašava sâm potrebu za kadrovima, već to omladinska zadruga radi umesto njega – oglašavanje radne pozicije i selekcije kandidata. I što je najveća prednost, angažovanje omladinaca preko omladinske zadruge daje poslodavcu mogućnost fleksibilnosti, odnosno angažovanje radnika u onom vremenskom periodu koji je neophodan za izvršenje određenog posla”, s druge strane, omladinci zaposleni preko omladinske zadruge imaju pravo na plaćene doprinose, overava im se zdravstvena knjižica i ide staž u zavisnosti od statusa.- izjavio je direktor omladinske zadruge „Nefertiti” Igor Jovanović.

Prema prinicipima Nacionalne strategije za mlade u periodu od 2015. do 2025. godine, akcenat je na jednakim šansama za sve: Mladi imaju pravo na jednake šanse i učešće u svim oblastima društvenog života u skladu sa sopstvenim izborom i sposobnostima. Ohrabruje se lični i društveni razvoj mladih obezbeđivanjem poštovanja različitosti, rodne ravnopravnosti, prava, slobode i dostojanstva. Mladi imaju pravo na objektivno, prilagođeno i lako dostupno informisanje, kako bi se razvijali i donosili odluke na osnovu pune obaveštenosti.

Za rođenje prvog deteta od 01. januara 2022. godine i kasnije, majka ima pravo na pomoć države u iznosu od 300.000 dinara, koja se isplaćuje jednokratno. Za rođenje drugog deteta od 01. januara 2022. i kasnije, država odobrava pomoć majkama u iznosu od 266.117,46 dinara, koja se isplaćuje u 24 jednake mesečne rate po 11.088,23 dinara.

Jedan od krucijalnih ciljeva nastanka ovog medijskog teksta je da doprinese povećanju svesti kod poslodavaca i praksodavaca iz privatnog i javnog sektora na tržištu rada Srbije o studentima roditeljima kao posebnoj populacionoj grupi kako bi im omogućili radnu inkluziju, koja kao socio-ekonomski proces obuhvata široke aspekte poput ostvarivanja prava na novčanu naknadu, sticanja radnog iskustva, ostvarivanja prava na doprinose za obavezno socijalno osiguranje i ostvarivanje drugih prava prema važećim zakonima.