Besplatna pravna pomoć i još po nešto…

Nomotehnički centar Beograd nudi besplatnu pravnu pomoć, objavu stručnih radova, edukativne radionice iz oblasti socijalne inovacije kao i besplatno preuzimanje brošura i propisa specijalno pripremljenih za mame i trudnice u oblasti socijalne zaštite.

 

Nomotehnički Centar Beograd je organizacija civilnog društva koja se bavi pravom i nomotehničkom delatnošću, edukacijom i izdavaštvom. Pored stotinu i više objavljenih  Komentara Zakona sa primerima i objašnjenjima iz prakse, Nomotehnički Centar Beograd – Nomcentar, od 2013.godine, kreira i projekte za mlade.

Zbornik Nova naučna edukativna misao, sa pozivom “Innovation…that’s it!”, ima realizovanih deset izdanja, i promoviše socijalnu inovaciju u nauci, sa ciljem da na jednom mestu okupi stručne radove mladih koji predstavljaju inovaciju u nauci i novu naučnu edukativnu misao, uz uslov da isti imaju veze sa inovativnim rešenjima za lokalne probleme.

Takođe, pored Socijalne inovacije, kroz razne projekte promovišu Evropu2020 i Horizon2020. Realizovali su više edukativnih radionica, gde je najvažnija u oblasti zaštite autorskih prava, pod nazivom “Zašto plagijat kad može original – Budi original!”, kao i niz predavanja koji promovišu kreiranje novih radnih mesta uz pomoć naučnog rada. Više o ostalim Projektima možete videti na web sajtu  http://nomcentar.com/en/projects-2/

Nomotehnički centar Beograd ima važnu ulogu u projektu “Akademska beba” na taj način što kroz Projekat koji je realizovan na teritoriji Grada Beograda, uz podršku iz budžeta Gradske uprave i Sekretarijata za socijalnu zaštitu, svim mladim mamama i trudnicama pruža besplatne pravne savete i pomaže u akademskoj karijeri kroz besplatnu objavu radova i besplatne edukativne radionice, koje im mogu pomoći da se upoznaju sa socijalnom inovacijom, Evropom2020 i Horizonom2020 i na taj način im pomaže i obučava ih da i same kreiraju bolju socijalnu zaštitu u svom gradu, jer će svaka mama i trudnica imati mogućnost da kroz kreiranje Projekata direktno deluje da stvaranje boljih uslova u mestu u kojem živi ili na Fakultetu na kojem studira.