Finansijska organizacija novosadskih studenata roditelja iz ugla institucija

Država nastoji da putem institucionalnih mehanizama finansijski pomogne svim studentima bez obzira da li pripadaju roditeljskoj kategoriji.Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prema izjavi pokrajinskog sekretara prof. dr Zorana Miloševića,studentima kroz konkurse u saradnji sa studentskim asocijacijama sufinansira organizaciju naučnih konferencija,učešća na naučnim konferencijama i takmičenjima u inostranstvu.

 

Sekretarijat od 2017.god. u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom dodeljuje vaučere svim budžetskim studentima na teritoriji APV za kulturne i sportske aktivnosti.Uzimajući u obzir činjenicu da Sekretarijat nema raspisanih programa namenjenih samo studentima koji obavljaju i roditeljsku dužnost,savetujemo da se studenti roditelji informišu o aktuelnim programima Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku,demografiju i ravnopravnost polova.

Član 6 Pravilnika o dodeli studentskih kredita Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja omogućava mirovanje otplate studentskog kredita zbog trudnoće,porodiljskog iskustva i nege deteta.PR Ministarstva Marko Petković izjavio je za Akademsku bebu da se iz baze studenata korisnika studentskog kredita ne može izvući podatak o broju studenata kojima miruje otplata kredita zbog trudnoće ili odsustva radi nege deteta.Svako mirovanje se vodi kao plan otplate kredita za svakog studenta posebno,bez obzira na razlog.Zahtev za mirovanje obaveze po osnovu studentskog kredita(potvrda od lekara i sl.)mora se podneti pre isteka roka za otplatu studentskog kredita.U suprotnom, zahtev neće biti prihvaćen-poručuje Petković.Studentski centar Novog Sada u svom smeštajnom kapacitetu ima 10 studentskih domova što čini 3.064 smeštajnih kapaciteta.Pomoćnik direktora Studentskog centra Novog Sada Steva Lazarević za Akademsku bebu govori o prilagođenosti studentskih domova za studente roditelje.

 

 

Od tih 10 studentskih domova imamo tri doma druge kategorije,gde smatram da nema uslova za studente sa decom jer su u tim domovima(Bajić i Vlahović)zajednička kupatila.Jedno kupatilo na četiri sobe,što baš nije praktično.Međutim,imamo domove prve kategorije gde svaka soba ima svoje kupatilo,što bi pretpostavljam bilo komfornije za akademsku bebu.Lazarević ističe da su najbolji uslovi za studente sa bebom u studentskom domu C kategorije„Nikola Tesla„jer je komforno opremljen.Prema njegovim rečima,jedino studentski dom„Nikola Tesla„pruža sve uslove za život studentskog para jer se detetu može komotno spremiti hrana.O finansijskim pogodnostima koje studenti mogu ostvariti putem smart kartice za menzu i dom Lazarević je izjavio sledeće.-Jedina razlika je u tome što na ishranu koristeći tu karticu imaju pravo svi budžetski studenti, koji ne moraju stanovati u domu.Imamo oko 12.000 korisnika ishrane, a cene su izuzetno popularne.Doručak iznosi 42 din, ručak 70 din za koji budu tri vrste jela, a večera je 50 din.Ta kartica je čipovana i bez nje se ne može ući u dom.Mislim da je iz bezbedonosnih razloga ta kartica odlična.Postoje i povlastice za putovanja,ali prema mom saznanju, to je prevaziđeno i slabo se koristi.Pred kraj razgovora Lazarević naglašava da su republičke cene studentskog doma i ishrane toliko niske da ne opterećuju budžet studenata roditelja.Smeštaj u domu druge kategorije je 1400 din mesečno, a u domu prve kategorije 1700 din mesečno uz grejanje i Internet.-Smatram da se smeštajni kapacitet za studente roditelje treba unaprediti na višem nivou,ali da ta inicijativa krene od Ministarstva i da se za tu grupu studenata napravi poseban konkurs-zaključuje za kraj razgovora pomoćnik direktora Studentskog centra Novog Sada Steva Lazarević.