Planiranje Po...

http://tanmark.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1557851466.3564589023590087890625 Home » Planiranje Porodice

  • Enter Your Title

Planiranje Porodice

Online Valium Uk Planiranje porodice je deo ukupne demografske i populacione po-litike svake zemlje i cele planete i podrazumeva različite metode i sredstva u regulisanju fertiliteta – plodnosti. Ono uključuje parove u fertilnom periodu života, trudnice, parove bez dece sa problemom steriliteta i adolescente.

Cheapest Valium

Valium 10Mg Buy Uk Cilj pravilnog planiranja porodice je očuvanje reproduktivnog zdravlja i poboljšanje seksualnih prava parova, jačanje uloge žene, uključivanje muškaraca i mladih.

Planiranje porodice u užem smislu je:

  • Pravo ljudi da imaju željeni broj dece (po preporuci SZO Svetske zdravstvene organizacije– ne više od 4)
  • Pravo da se deca rađaju u željenim i optimalnim vremenskim razmacima (najmanji optimalni razmak izmedju rađanja je dve godine)
  • Pravo na zdravo potomstvo
  • Omogućavanje ženi da rađa u optimalnoj životnoj dobi (19-35 godina)
  • Sprečavanje neželjene trudnoće i rađanja neželjene dece
  • Sprečavanje ilegalnog prekida trudnoće

Adekvatnom planiranju porodice i očuvanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja populacije doprinosi pravilna edukacija korisnika i stručnih lica, postojanje adekvatnih savetovališta za planiranje porodice, za mlade, za kontracepciju i za trudnice. Dostupnost širokom spektru savremenih metoda kontracepcije sa njihovim pravilnim korišćenjem je veoma važan činilac u planiranju porodice. Pošto će se neželjene ili zdravstveno neadekvatne trudnoće ipak povremeno javiti, abortus treba da postoji kao legalna opcija da bi se izbegla pojava kriminalnog, nebezbednog abortusa koji je povezan sa velikim morbiditetom i mortalitetom žene.

http://andrewidle.co.uk/2016/11/?post_type=blog_posts

Reproduktivno zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u odnosu na reproduktivni sistem kod ljudi svih uzrasnih grupa i podrazumeva:

  • zadovoljavajući i siguran seksualni život
  • sposobnost za reprodukciju – za pravljenje dece i rađanje
  • slobodu odlučivanja o reprodukciji – da li će rađati decu ili ne, kada i koliki broj dece

http://handyav.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ed9fde3c6a15c5b743a5141e4cc4d299/1518089412index.css Seksualno zdravlje predstavlja uživanje u seksu bez straha od trudnoće, bolesti, zloupotrebe i nasilja i nebezbednog abortusa

Ordering Valium

http://superukdeals.com/uk-deals/nevadent-water-jet-flosser-19-99-lidl U današnje vreme sve više je ljudi koji imaju problem steriliteta. Kada par tokom godinu dana ima seksualne odnose bez upotrebe bilo kakve metode kontracepcije, a žena ne zatrudni, postavlja se dijagnoza steriliteta i započinju se ispitivanja oba partnera. Procenat sterilinih parova je porastao na oko 15% zbog većeg vremenskog razmaka koji prođe od prvih seksualnih odnosa (16-18 godina) do prvog rađanja (danas žene često rađaju posle 30. godine). U tom vremenskom periodu veća je šansa da par dobije neku seksualno prenosivu infekciju (SPI) koja može da ostavi posledice po oba partnera ili da žena ima abortus. Osim toga, posle 30 godine žene, ovulacije su sve ređe, a preko 35 godine je veća šansa da beba ima poremećaj – hromozomopatije (Daunov sindrom itd).

 

http://handyav.com/company-policies
http://thegreatdaneclub.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1557862319.5632851123809814453125 Roche Valium Online Uk Can I Buy Valium Over The Counter In India Cheap Valium Online India http://cabrachtrust.org/?p=3736 Order Valium Online Australia Buy Diazepam Uk Next Day Delivery Valium Online Mastercard