Seksualno Ponašanje Mladih

( istraživanjue seksualnog ponašanja, stavova i znanja srednjoškolskih adolescenata, sprovedeno u Vojvodini 2008., Kapamadžija i sar.)

U Vojvodini je na kraju srednje škole više od polovine mladih već stupilo u seksualne odnose i to prosečno sa oko 16 godina. Skoro polovina mladih je imala više od jednog seksualnog partnera. Mladi i dalje nemaju dovoljno znanja iz oblasti reproduktivnog zdravlja – kontracepcije, seksualno prenosivih infekcija – SPI i seksualnosti. Postoje neznanja, predrasude i negativan stav prema hormonskoj kontracepciji kod adolescenata. Srednjoškolci ne poznaju učestale i značajne SPI (HPV infekcije i hlamidije). Izvori informacija i dalje su uglavnom mas mediji (časopisi, TV) – oko 50% mladih dobija osnovna saznanja iz reproduktivnog zdravlja ovim putem. Na drugom mestu su vršnjaci, društvo – 18%. Od roditelja vrlo mali broj dobija osnovne informacije, 5,2% mladići i 11,05% devojke, od stručnajka je dobilo saznanja 5,2% mladića i 12,7% devojaka. Internet je glavni izvor informacija o ovim temama za 13,4% mladića i samo 2,4% devojaka. Srednjoškolci o pitanjima seksualnosti uglavnom razgovaraju međusobno – 68% razgovara sa društvom , sa partnerom priča oko 30% mladih, sa roditeljima priča samo 6% devojaka i 15,8% mladića. Oko polovina mladih bi želela dodatna saznanja o seksualnosti, kontracepciji i seksualno prenosivim infekcijama. Kontracepciju je korisrilo 93% seksualno aktivnih učenika, najkorišćenija metoda je kondom, a koriste se u mnogo manjoj meri pilule i urgentna kontracepcija

Kod nas postoji i dalje potreba za sistematskom i organizovanom seksualnom edukacijom adolescenata – neophodno je uvesti seksualno obrazovanja u škole za učenike, ali i za njihove roditelje. Do uvođenja ovakvog načina edukacije, potrebno je i dalje nastaviti sa vršnjačkom edukacijom, daljim razvijanjem i unapređivanjem savetovališta za mlade, pravljenjem i promocijom edukativnih internet sajtova, držanjem predavanja i radionica u školama.

Seksualna aktivnost mladih se ne može smanjiti, što je dokazano brojnim studijama, ali se unapređenjem njihovog znanja može poboljšati ponašanje i odgovornost prema sebi, povećati upotreba kontracepcije, smanjiti broj abortusa i seksualno prenosivih infekcija i tako zaštititi njihovo reproduktivno zdravlje i omogućiti ima da rađaju zdravu i želejnu decu kada za to budu spremni.