Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad u ginekološkoj službi rade tri lekarke specijaliste ginekologije i akušerstva, u obe smene. Planirano je da do kraja godine u ginekološku službu bude primljena još jedna doktorka, tako da bi obe ambulante radile u obe smene.  Kontakt telefon 4870 – 544 i 4870 – 546, sajt www.zzzzsns.co.rs

Što se tiče usluga koje Zavod pruža studentkinjama po pitanju vođenja trudnoće su sledeće:

  1. Pregled i laboratorijska potvrda trudnpće (vađenje krvi i provera nivoa beta HCG)
  2. Redovne mesečne kontrole trudnica kod izabranog ginekologa (bez zakazivanja, moguće su i telefonske konsultacije)
  3. Redovne laboratorijske kontrole (laboratorija u Zavodu)
  4. Praćenje i kontrola telesne težine i krvnog pritiska
  5. Ultrazvučni pregledi (konsultacije sa oba buduća roditelja)
  6. Zdravstveno vaspitni rad – saveti o ishrani i drugim ne ginekološkim pitanjima
  7. Psihofizička priprema trudnice