Stefan Savić je danas zaposlen u Centru za razvoj karijere studenata Univerziteta u Novom Sadu. Znaju ga svi studenti i diplomci s abilo koje od ukupno 14 fakultetskih jedinica Univerziteta u Novom Sadu, kojima je pomagao i pomaže sa pozicije karijernog savetnika na putu ka pronalasku prve stručne prakse ili posla.

Stefan Savić foto: Anđela Zec

Međutim, Stefanova priča nije obična priča jednog mladog zaposlenog lica u Srbiji. Tokom studiranja na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu ostvario se u ulozi oca i tako postao student roditelj, a potom je dobio radni angažman tokom 2016. godine na međunarodnom projektu „Trans2work„, koji se finansirao iz fondova Evropske unije, a realizovali su ga Centar za razvoj karijere studenata Univerziteta u Novom Sadu i Udruženje studenata sa invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu. Cilj međunarodnog projekta „Trans2work„ na kome je Stefan radio kao saradnik i mentor za student sa invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu bio je da se studentima i diplomcima sa invaliditetom pomogne na putu do zaposlenja.

Što  se  tiče  mladih  sa  invaliditetom, mislim  da  se  situacija   poboljšava  u  odnosu  na  prethodni  period, trenutno  se  radi  na  uvođenju  novih  politika  za  unapređenje  poslovnogokruženja  osoba  sa  invaliditetom  i  načina  za  ostvarivanje  servisa podrške  osobama  sa  invaliditetom izjavio je svojevremeno Stefan Savić.

Međunarodni projekat „Trans2work„ , namenjen studentima i diplomcima sa invaliditetom, a koji je bio podržan od strane fondova Evropske unije, imao je   u  fokusu  visokoobrazovane  osobe  sa  invaliditetom  bez  posla,  naučno-nastavno  osoblje  Novosadskog  univerziteta  kao  i  poslodavce  koji  se  interesuju  da  radno  angažuju  lica  sa  invaliditetom.

Trans2work foto: promo

Statististički podaci govorili su da je na evidenciji  Nacionalne službe za zapošljavanje bilo oko 340 registrovanih  poslodavaca koji nude radna mesta osobama sa  invaliditetom, dok  oko  78 odsto poslodavaca  u svom kolektivu ima zaposlena lica sa invaliditetom, a od toga oko 38 odsto lica sa invaliditetom je zaposleno u javnom sektoru.

Međunarodni projekat „Trans2work„, namenjen osobama sa invaliditetom koje studiraju ili su diplomci Univerziteta u Novom Sadu, projekat je u kome učestvuje  sedam  zemalja,  među  kojima je i Srbija,  sa  ukupno  22  partnera   iz  državnog, privatnog i nevladinog sektora. Osnovni  cilj  projekta  je  umrežavanje  relevantnih  aktera  u  procesu  zaposlenja lica sa invaliditetom koji treba da doprinesu stvaranju  pozitivnog radnog okruženja za lica sa invaliditetom. Projekat  obezbeđuje  obuke  i  servise  podrške  za  studente  sa   invaliditetom  u  procesu  obrazovanja  i  zaposlenja- govorio je svojevremeno Stefan Savić o svom radnom angažmanu.

Stefanova priča nije obična priča jer je njen cilj da medijskim putem motiviše sve sadašnje i buduće studente roditelje u Srbiji da se svakog dana bore da ostvare neki radni angažman u skladu sa branšom za koju se školuju i obezbede egzistenciju svojoj novoformiranoj porodici.