Nedavno je prvi put na tržištu studentskih stručnih praksi Srbije uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, a u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije realizovan prvi virtuelni sajam studentskih stručnih praksi u javnoj upravi za akademsku 2021/2022. godinu u virtuelnom prostoru Palate Srbije na specijalno dizajniranoj web platformi za ovu priliku. Univerzitet u Beogradu je jedan od pet državnih univerziteta, koji je potpisnik sporazuma o učešću u programu studentskih stručnih praksi u javnoj upravi tokom akademske 2021/2022. godine, a studenti Univerziteta u Beogradu, sa akcentom na student iz osetljivih društvenih grupa kao što su studenti roditelji, su bili u prilici da se 4. i 5. novembra tokom virtuelne posete prvom virtuelnom sajmu studentske stručne prakse u javnoj upravi, upoznaju sa ponudom mesta za stručnu praksu u organima državne uprave, koja se nude studentima Univerziteta u Beogradu tokom trajanja akademske 2021/2022. godine.

Ono što je zajedničko za student svih pet državnih univerziteta-učesnika ovog programa(Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš i Novi Pazar) jesu sledeće činjenice:

Za praksu mogu aplicirati studenti svih nivoa studija-od osnovnih akademskih studija pa do doktorskih akademskih studija. Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju do 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno). O pohađanju stručne prakse, studentu se izdaje potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, koja obezbeđuje određeni broj ESPB, u skladu sa propisima. Stručna praksa će se realizovati u realnom radnom okruženju, u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave, a studenti će imati priliku da uz mentorsku podršku eminentnih stručnjaka u upravi, nauče tehnike primene stečenog znanja u praksi, prepoznaju vlastite potrebe i interesovanja i počnu da razmišljaju o budućoj profesionalnoj orijentaciji.Takođe, vreme provedeno na stručnoj praksi u javnoj upravi omogućiće studentima da se povežu sa poslovnom zajednicom, ostvare kontakte sa kolegama iz struke, ali i da njihova kompetentnost bude prepoznata i pre samog izlaska na tržište rada.

Cilj organizovanja prvog virtuelnog sajma studentske stručne prakse u javnoj upravi je promocija državne uprave kao idealnog poslodavca u Srbiji, a uz podršku Evropske unije, reforma sistema državne uprave u Srbiji je započeta u vreme mandata bivše vicepremijerke i ministarke državne uprave i lokalne samouprave Srbije Kori Udovički i inkluzija studenata u process rada i funkcionisanja sistema državne uprave predstavlja nastavak aktivnosti na polju reforme javne uprave čiji je cilj i obezbeđivanje profesionalnog kadra za zasnivanje radnog odnosa, a prvi korak ka tom cilju je studentska praksa.

Evropska unija foto: pixabay

Ambasador EU u Srbiji, Emanuele Žiofre, istakao je da je Sajam dobra prilika da državna uprava i lokalne samouprave otvore vrata svojih uprava studentima i da im daju šansu da realizuju praksu.

Dalja profesionalizacija državne službe nije važna samo zbog namere Srbije da postane članica EU, već za dobrobit građana, da imaju kompetentne, stručne i efikasne državne službenike sa odgovarajućim veštinama. Veliko mi zadovoljstvo pruža to što mogu da posvedočim snažnoj posvećenosti reformi javne uprave u Srbiji, a posebno profesionalizaciji državne službe– rekao je Žiofre i dodao:

Javna uprava kao idealno mesto za rad foto: pixabay

Reforma javne uprave podrazumeva usvajanje zakona i podzakonskih akata koji regulišu procedure za zapošljavanje u javnoj upravi na osnovu zasluga pojedinaca u praksi. Sajam vidim kao priliku da se nastavi u tom smeru.

Studentima Univerziteta u Beogradu su u akademskoj 2021/2022. godini dostupne stručne mentorske prakse u sledećim organima državne uprave:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

30

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Pravni fakultet – 13

Ekonomski fakultet – 2

Fakultet političkih nauka – 2

Univerzitet u Beogradu

Filozofski fakultet – 2

– studijski program Andragogija (1)

– studijski program Psihologija (1)

Fakultet organizacionih nauka – 6

– studijski program Informacioni sistemi i tehnologije (4)

– studijski program Menadžment i organizacija (2)

Kontakt informacije za studente: dr Jasmina Benmansur

pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave

elektronska adresa: jasmina.benmansur@mduls.gov.rs

mob. tel. +381 64 8135 033

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

8

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Pravni fakultet – 4

Ekonomski fakultet – 2

Fakultet političkih nauka – 2

Kontakt informacije za studente: zoran.krcmar@mpn.gov.rs

Tel: 011 3622378

Ministarstvo spoljnih poslova

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

10

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Pravni fakultet – 3

Fakultet političkih nauka – 4

Filološki fakultet -1

Ekonomski fakultet -1

Fakultet bezbednosti- 1

Kontakt informacije za studente: akademija@mfa.rs

tel. +381 11 3068 679

Ministarstvo pravde

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

7

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Pravni fakultet – 5

Ekonomski fakultet – 2

Kontakt informacije za studente: Snežana Radanović snezana.radanovic@mpravde.gov.rs

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

6

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Pravni fakultet – 2

Kontakt informacije za studente: Olivera Jelić, administartivno-tehnički sekretar u Sektoru za

penzijsko i invalidsko osiguranje

tel. +381 11 6979 360

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

elektronska adresa: upravazabzr@minrzs.gov.rs

tel. +381 11 3347 392

Nacionalna akademija za javnu upravu

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

3

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Filozofski fakultet, Studijski program Andragogija – 1

Fakultet organizacionih nauka – 1

Ekonomski fakultet, Studijski program Marketing – 1

Kontakt informacije za studente: tajana.avdalovic@napa.gov.rs

Republički sekretarijat za javne politike

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

2

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Pravni fakultet – 1

Ekonomski fakultet – 1

Kontakt informacije za studente: Sektor za obezbeđenje kvaliteta javnih politika:

Aleksandra Đurđević

kontakt +381 11 333-4197; aleksandra.djurdjevic@rsjp.gov.rs

Sektor za razvoj i unapređenje javnih politika:

Svetlana Aksentijević

kontakt +381 11 333-4183; svetlana.aksentijevic@rsjp.gov.rs

Služba za upravljanje kadrovima

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

20 (10 po kvartalu)

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Pravni fakultet – 8

Ekonomski fakultet – 2

Filozofski fakultet, Studijski program Psihologija – 2

Fakultet političkih nauka, Studije novinarstva – 2

Filološki fakultet, Studijski program Srpski jezik i književnost – 2

Elektrotehnički fakultet – 2

Kontakt informacije za studente: praksa@suk.gov.rs

tel. +381 11 3112 129

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

2

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Fakultet organizacionih nauka (1)

Elektotehnički fakultet (1)

Kontakt informacije za studente: Ana Petrović

mob. tel. +381 64 8167 076

Narodna skupština Republike Srbije

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

4

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Pravni fakultet – 1

Fakultet političkih nauka – 1

Fakultet organizacionih nauka – 1

Eletrotehnički fakultet – 1

Kontakt informacije za studente: Helena Arsenijević

helena.arsenijevic@parlament.rs

mob. tel. +381 69 2250 965

Nataša Begović

natasa.begovic@parlament.rs

mob. tel. +381 66 305 406

Zaštitnik građana

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

21 (3 na mesečnom nivou)

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Pravni fakultet 14 (2 studenta na mesečnom nivou)

Fakultet političkih nauka 7 (1 student na mesečnom nivou)

Kontakt informacije za studente: Darija Milanović

darija.milanovic@zastitnik.rs

tel. +381 11 2068 167

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

4

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Pravni fakultet – 4

Kontakt informacije za studente: office@poverenik.rs

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Ukupan broj studenata za koji će institucija biti u mogućnosti da

organizuje stručnu praksu u 2021/2022. godini

6

Fakulteti Univerziteta u Beogradu sa kojima se pretenduje organizacija studentske stručne prakse:

Pravni fakultet – 2

Fakultet političkih nauka, Studije novinarstva – 2

Ekonomski fakultet – 1

Kontakt informacije za studente: Davorka Jovičić

davorka.jovicic@ravnopravnost.gov.rs