Pored Nacionalne službe za zapošljavanje kao državne institucije Republike Srbije čija je delatnost da posreduje u zapošljavanju nezaposlenih lica, koja nemaju zasnovani radni odnos, a koja su uredno prijavljena na evidenciji nezaposlenih lica i lica koja rade u neformalnom sektoru ili po ugovoru van radnog odnosa, a koja su takođe prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, spajanjem tih nezaposlenih lica sa poslodavcima iz javnog i privatnog sektora koji traže radnike preko Nacionalne službe za zapošljavanje, u Srbiji posluju i privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, koje su u zakonskoj obavezi da imaju dozvolu za rad, koju izdaje Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije i prema zakonima koji uređuju oblast zapošljavanja, privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, koje posluju na tržištu rada Srbije, ne smeju da naplaćuju uslugu posredovanja u zapošljavanju nezaposlenim licima, koja se određenoj agenciji obrate u potrazi za poslom.

Agencija za zapošljavanje „Mirna kuća„ iz Beograda, koja poseduje dozvolu za rad Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije, u oblasti zapošljavanja nezaposlenih lica, među kojima su i studenti roditelji, kojima nalazi poslove u oblasti socijalne zaštite kao što su poslovi negovatelja u kućnoj nezi, na tržištu rada Srbije posluje više od deset godina. Predstavnici Agencije za zapošljavanje  „Mirna kuća„ iz Beograda govorili su za društveno-odgovornu veb platformu „Akademska beba„ o poslovima iz delatnosti socijalne zaštite koje nalaze studentima:

Agencija za zapošljavanje Mirna kuća bavi se posredovanjem u zapošljavanju od 2008. godine. Specijalizovani smo za poslove posredovanja za poslove: bebisitera i negovateljica u kućnim uslovima. Sve osobe sa iskustvom od 20 do 60 godina mogu se prijaviti agenciji za ovu vrstu posla. Usluga posredovanja je besplatna. Mladi ljudi do 30 godina preko naše agencije uglavnom se zapošljavaju kao bebisiteri. Agencija za zapošljavanje radi posredovanje za poslodavca, koji ima zahtev za određenim radnikom, sa kojim poslodavac sklapa ugovor. Poslodavci, pored toga, uzimaju radnike na ustupanje od agencije za zapošljavanje sa kojom radnik može imati sklopljen  ugovor o radu na neodređeno ili na određeno vreme.

Jedan radni dan u Agenciji za posredovanje u zapošljavanju Mirna kuća iz Beograda foto: arhiva Agencije za posredovanje u zapošljavanju Mirna kuća iz Beograda

Agencija za zapošljavanje „Mirna kuća„ je u toku 2021. godine studentima Univerziteta u Beogradu, a za posao su mogli da apliciraju i studenti Univerziteta u Novom Sadu, preko oglašavanja na sajtu Centra za razvoj karijere studenata Univerziteta u Beogradu ponudila honorarni posao pratnje dece minibusom od kuće do škole u trajanju od dva sata rada dnevno, što je odlična prilika za sve studente roditelje. O broju studenata koji su na ovom poslu radno angažovani u 2021. godini, predstavnici beogradske agencije za zapošljavanje „Mirna kuća„ za naš portal kažu sledeće:

U 2021. godini angažovali smo 14 studenata ugovorom o delu koji su se javili preko Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu. Ugovor se sklapa na 10 meseci koliko traje školska godina.

Za dodatne informacije, koje se tiču posredovanja u pronalasku poslova iz oblasti socijalne zaštite, studenti roditelji mogu posetiti sajt agencije http://www.mirnakuca.com/usluge/ i na taj način omogućiti sebi sticanje zaposlenja.