Organizacija i način rada Centara za razvoj karijere studenata Univerziteta u Novom Sadu ima važnu ulogu u procesu radne inkluzije studenata roditelja. Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata ima za cilj da studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu. Prema njihovoj ideji o osnivanju Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanja studenata u Srbiji, ona je realizovana zahvaljujući inicijativi Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za kulturu i obrazovanje i uspešnoj saradnji Univerziteta u Notingemu sa Univerzitetom u Novom Sadu. Beogradski Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je poslužio kao pilot centar za osnivanje i rad karijernih centara na univerzitetskom nivou u Srbiji. Ključna uloga Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata jeste: da pomaže studentima Univerziteta u Novom Sadu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

Vladana Đorđević, studentkinja Master studija Komunikologije na Univerzitetu u Novom Sadu, kaže da programe stručnih praksi i zapošljavanja koje nude Centri za razvoj karijere nije koristila jer je u onom trenutku kada je njeno prvo dete bilo dovoljno veliko za polazak u vrtić, uspela pronaći honorarni posao u struci i to baš u redakciji koja je bila njena želja. – Mogu reći da je to bila srećna okolnost, da se kockice tako vremenski poslože da sam posao u struci našla baš onda kada sam bila i sposobna da počnem da ga obavljam, ali veoma mi je drago da se potrebe mama studenata osluškuju i da postoje organizacije koje brinu o tome i dokazuju da stvari nisu i “Ili-ili” već možeš biti mama i imati svoju karijeru. Pozdravljam tu incijativu i samo napred i hrabro, dodala je Vladana.

Većina poslodavaca i praksodavaca u Srbiji nema svest o postojanju studenata roditelja kao osetljive društvene grupe koju treba ekonomski osnažiti jer su upravo studenti roditelji kao posebna populaciona grupa donosioci ključnih demografskih promena, za koje se zalaže i zvanična politika Republike Srbije, a to je povećanje nataliteta.

Bivati student i roditelj u ovako izazovnim vremena, nije nimalo jednostavan zadatak. Postizati dobre rezultate, pronaći hajde da kažem srodnu dušu, nositi se sa ličnim i globalnim krizama, zaposliti se, posvetiti vreme drugarima, vannastavnim aktivnotima, i na kraju dana pomisliti da se ostvarite kao roditelj je teret svakog ljudskog bića, a kamoli studenta roditeljaVladana Đorđević.

Odluka o osnivanju Univerzitetskog Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata doneta je na Sednici Saveta Univerziteta u Beogradu 5. decembra 2006. godine. Centar je organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu i svečano je otvorio svoja vrata studentima svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu 12. decembra 2006. godine u prostorijama na Pravnom fakultetu. Inicijalni tim Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata prošao je u septembru 2006. godine specijalnu obuku u Centru za razvoj karijere pri Univerzitetu u Notingemu posle koje je, usvajajući pozitivnu praksu ove službe za studente koja već decenijama postoji na većini svetskih univerziteta, intenzivno radio na pripremama za otvaranje i rad prvog centra za razvoj karijere na univerzitetskom nivou u Srbiji. Organizacijom obuke na Univerzitetu u Beogradu tokom naredne 2007. godine Centar je pomogao inicijalnim timovima novih univerzitetskih centara za razvoj karijere koji su osnovani i počeli sa radom na; Univerzitetu u Kragujevcu, Univerzitetu u Novom Sadu i Univerzitetu u Nišu. Kontinuirana saradnja centara na državnim univerzitetima značajno doprinosi razvoju različitih programa namenjenih usavršavanju i pripremi studenata u Srbiji za život posle studija. Uloga Centara za razvoj karijere studenata Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Beogradu su slične, kao i programi stručnih praksi i zapošljavanja koje nude Centri za razvoj karijere studenata Univerziteta u Beogradu.

Kristina Kostić, studentkinja i majka treće godine Osnovnih studija na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu kaže da nije znala da postoji Centar za razvoj karijere studenata Univerziteta u Beogradu, ali da će se nakon razgovora sa nama odvažiti malo detaljnije informisati o istom. Dodaje kroz razgovor da je prvu i drugu godinu fakulteta završila trudna sa prvim i drugim detetom, onda je nakon toga pauzira, zaposlila se, posle rodila još dvoje dece i prošle godine se odvažila za reupis na fakultet. – Uz dobru organizaciju je moguće, s’ tim što imam pomoć od supruga i roditelja kada je potrebno. Kada sam na nastavi deca su u vrtiću i školi. I takođe studiram ono što me zaista zanima pa mi nije naporno da učim i sve me interesuje. Kada sam kući sve radim zajedno sa decom, odnosno uključujem ih u kućne poslove i svoj privatni posao, tako da provodimo više vremena zajedno. Prisetimo se da od januara 2022. godine Republika Srbija roditeljima za prvo dete donira 300.000 dinara, dok su do početka 2022. godine dobijali 100.000. Pored toga, za roditelje studenti predloženo je da neće važiti ispitni rokovi.

Programi stručnih praksi i zapošljavanja koje nude Centri za razvoj karijere studenata Univerziteta u Novom Sadu i Beogradu studentima omogućavaju pristup najnovijim informacijama o bitnim zanimanjima, poslodavcima i mogućnostima daljeg obrazovanja, kao i informacijama o aktuelnim slobodnim radnim mestima; pomažu im, takođe, da konstruktivno razmišljaju o datim mogućnostima. Studenti roditelji kao osetljiva društvena grupa nisu prepoznati u srpskom zakonodavnom sistemu visokog obrazovanja i socijalne zaštite kao posebna populacija, kojoj je potrebna dodatna socio-ekonomska sistemska podrška.

Ključna uloga Univerzitetskog centra za razvoj karijere studenata, istraživača i podrška studenata u Beogradu jeste: da pomaže studentima Univerziteta „MB“ u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studente za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

Neke od benefita koje možete istražiti u Centrima su korisne literature. U Centralnoj biblioteci Univerziteta možete pronaći mnoštvo korisnih, stranih i domaćih knjiga iz oblasti poslovnih veština, komunikacije i razvoja karijere. Takođe, dostupni su računari za studente sa stalnom internet vezom. Osim sajta Centra, možete istraživati i druge baze poslova, sajtove sa informacijama o aktuelnim stipendijama, treninzima ili seminarima. Centri organizuju radionice, kratke kurseve, razgovore i predstavljanja poslodavaca, kako bi pomogli studentima da bolje razumeju svet poslovanja i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere. Informacije o slobodnim radnim mestima, praksama, volontiranju, stipendijama imate priliku da dobijete direktno na mejl adresu. Organizuju susrete sa kompanijama, gde možete iz prve ruke čuti kakva znanja i veštine poslodavci traže od zaposlenih, uvrstili su i brošure sa savetima pri zapošljavanju i razvoju karijere. U Centrima možete uzeti brošure sa raznim korisnim savetima za razvoj karijere. Sve usluge oba Centra su besplatne za registrovane studente i poslodavce. U toku je projekat Kadar da budem kadar koji je osmislio i realizuje Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu od 2010. godine. Program je pomogao brojnim studentima u izgradnji buduće karijere, a u njemu je do sada učestvovalo preko 500 studenata – polaznika sa Univerziteta u Beogradu, kao i preko 60 eksperata iz poslovne zajednice.

Ostale aktuelne aktivnosti i projekte beogradskog Centra za razvoj možete pronaći na LINKU, njihove prakse, kao sadržaje na društvenim mrežama LinkedIn, Fejsbuku ili Instagramu.