Podaci o broju trudnica na Univerzitetu u Novom Sadu

Godina: 2011.

Usluga: Prvi pregled trudnice* (pregled na kome je dijagnostikovana, potvrđena trudnoća)  Broj studentkinja:150
Usluga: Prvi pregled porodilje** Broj studentkinja: 60

Godina: 2012.

Usluga: Prvi pregled trudnice* (pregled na kome je dijagnostikovana, potvrđena trudnoća)  Broj studentkinja:170
Usluga:Prvipregledporodilje** Broj studentkinja: 63

Godina: 2013.

Usluga: Prvi pregled trudnice* (pregled na kome je dijagnostikovana, potvrđena trudnoća)  Broj studentkinja:148
Usluga:Prvi pregled porodilje** Broj studentkinja: 34

Godina: 2014.

Usluga: Prvi pregled trudnice* (pregled na kome je dijagnostikovana, potvrđena trudnoća)  Broj studentkinja: 152
Usluga:Prvipregledporodilje** Broj studentkinja: 43

 

Napomena:
* Nakon dijagnostikovanja trudnoće ne odluče sve devojke da zadrže trudnoću i ne završe se sve trudnoće porođajem.
** Nakon porođaja ne jave se sve porodilje na kontrolni pregled. Možda da i vi skrenete pažnju da je taj pregled veoma bitan za zdravlje žene.