Porodica kao lek društva

Porodica kao osnovna društvena ćelija, jedna je od najsloženijih, najstarijih i naj-trajnijih društvenih grupa. Porodica je temelj društvene zajednice. Ona se javlja kao most između pojedinca i društva.

Ona je najčešće čvrsta, stabilna homogena društvena grupa u kojoj preovlađuju ljudski odnosi zasnovani na ljubavi, poštovanju i ravno-pravnosti svih njenih članova. Iz tog razloga porodica se može sagledati iz različitih uglova, jer obuhvata različite oblasti ljudskog života od filozofskih, socijalnih, ekonomskih, pa do vaspitnih, psiholoških, pravnih…

Porodica kao društvena grupa je:
  1. Primarna – zato što je prvi oblik društvenog oblikovanja

  1. Parcijalna – jer se u njoj ostvaruju samo neke životne funkcije (biološkireproduktivno-vaspitna)

  1. Univerzalna – zato što ne postoji ni jedan drugi oblik porodičnog organizovanja.

 

Prateći porodicu kroz istoriju primetićemo da ona nije statična u vremenu i prostoru, nego je, u stalnom dinamizmu i evoluciji. Zavisi od epohe i društvenih odnosa u njoj.

Njene osnovne karakteristike su kao što smo rekli:

  1. Biološka –-to je njena osnovna društvena sadržina od nastanka pa do danas.

  1. Edukativna –što opet zavisi od istorijskog momenta i društvenih odnosa. U društvenim odnosina, gde društvo preuzima brigu o edukaciji, počevši od predškolskog uzrasta pa nadalje, ova funkcija porodice se smanjuje, ali ostaje vaspitna.

  1. Ekonomska – koja opet zavisi od istorijskih i društvenih odnosa u kojima se porodica nalazila.Posmatrano još od prvobitne zajednice gde su svi radili za sve, kako bi opstali pa do današnjeg vremena gde žena nije samo majka i domaćica.

  1. Većina njenih nekadašnjih funkcija prenesena je na društvo.Tako je stvoren prostor za njenu društvenu integraciju, što je porodicu nažalost dovelo u zavisan položaj od tog istog društva i odnosa u njemu.