Studentski domovi nekad i sad

Na osnovu Zakona koji je propisala Republika Srbija kao osnivač studetnskih domova, pravo na smeštaj u studentske domove imaju svi studenti koji se finansiraju iz budžeta i koji imaju državljanstvo Republike Srbije. Olakšice su omogućene studentima iz takozvanih ‘’osetljivih’’ grupa, koje imaju pravo na ‘’blaži’’ kriterijum prilikom konkurisanja. Iako se u to ubrajaju studenti koji su bez roditelja ili bez jednog roditelja, nigde ne stoji stavka koja se odnosi na studente koji sami imaju decu. Konkretno za studente roditelje ne postoji nijedna stavka u Zakonu koja im omogućava ili olakšava dobijanje doma. Tim pre, još su manje šanse da oba studenta roditelja dobiju dom u kom će živeti zajedno sa detetom. Naime, studentkinje u drugom stanju mogu stanovati u studentskom domu do momenta samog porođaja, ali nakon toga one se moraju iseliti.

Iako u Zakonu ne postoji član koji zabranjuje da studenti roditelji žive sa detetom u domu, na snazi je nepisano pravilo kojim se to zabranjuje, uz objašnjenje da postojeći domovi ne poseduju adekvatne uslove za odgajanje deteta.

Domovi u Novom Sadu dele se na I i na II kategoriju. U prvu kategoriju spadaju domovi: Živojin Ćulum, Car Lazar, Nikola Tesla, Sajmište, 23 Oktobar, Feješ Klara i Dr Zoran Đinđić. Dok u drugu kategoriju spadaju domovi: Slobodan Bajić, Veljko Vlahović i Mihajlo Predić. Domovi prve kategorije opremljeni su u potpunosti i imaju mogućnost za život studentskog roditeljskog para sa detetom, time se misli na terasu i individualno kupatilo, dok domovi druge kategorije ipak nemaju uslove za ove studente, pre svega za decu. U tim domovima su kupatila zajednička i dele ga četiri sobe, što ne čini adekvatne uslobe za higijenu samog deteta.

Nakon razgovora sa pomoćnikom direktora studentskog smeštaja, Stevom Lazarevićem, došlo se do ideje osposobljavanja nekoliko apartmana u domovima prve kategorije, kako bi oba studenta roditelja koja su u braku mogla boraviti u domu sa detetom. On naglašava da je potrebno da oba roditelja moraju biti studenti da bi im se omogućio ovaj vid stanovanja, ali i to da imaju minimum potreban za konkurisanje za dom, odnosno prosek 8,5. Ovaj predlog je još uvek u fazi pregovora i čeka se zainteresovanost samih roditelja studenata.